آنارشیسم Colin Ward

ISBN:

Published:

Paperback

176 pages


Description

آنارشیسم  by  Colin Ward

آنارشیسم by Colin Ward
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, ZIP | 176 pages | ISBN: | 5.29 Mb

آنارشیسم نامی است که به مسلک یا عقیدهای دربارهی زندگی یا شیوهی ادارهی امور میدهیم که مطابق آن جامعه بدون دولت تصور میشود؛ در چنین جامعهای سازگاری از راه تسلیم شدن به قانون یا فرمانبرداری از قدرت حاکم به دست نمیآید، بلکه از طریق توافق آزادی حاصل میشودMoreآنارشیسم نامی است که به مسلک یا عقیده‌ای درباره‌ی زندگی یا شیوه‌ی اداره‌ی امور می‌دهیم که مطابق آن جامعه بدون دولت تصور می‌شود؛ در چنین جامعه‌ای سازگاری از راه تسلیم شدن به قانون یا فرمانبرداری از قدرت حاکم به دست نمی‌آید، بلکه از طریق توافق آزادی حاصل می‌شود که گروه‌های مختلف با یکدیگر منعقد می‌کنند.

این گروه‌ها، از مناطق و مشاغل گوناگون، آزادانه برای تولید و مصرف و نیز رفع نیازها و برآورده شدن خواست‌های متعدد زنگی متمدنانه پدیدمی‌آیند.Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "آنارشیسم":


orkneytourism.trustedbookdll.website

©2014-2015 | DMCA | Contact us